Po ilu niespłaconych ratach bank przejmie mieszkanie?

Po-ilu-niespłaconych-ratach-bank-przejmie-mieszkanie?

W celu wsparcia włoskich kredytobiorców spłacających kredyty hipoteczne tamtejszy rząd przygotowuje przepisy podnoszące liczbę niespłaconych rat, po których bank przejmuje mieszkanie. Podobną zmianę zaproponował prezydent polskim  kredytobiorcom zadłużonym w walucie obcej. Kiedy bank może zatem przejąć mieszkanie kupione na kredyt?

Zmiany we Włoszech inspiracją dla Polaków?

We Włoszech w nowych przepisach ma także pojawić się zapis mówiący, iż w sytuacji, gdy bank sprzeda mieszkanie po przejęciu za kwotę wyższą niż wysokość pozostałego do spłaty kredytu, wtedy instytucja finansowa musi przekazać powstałą w ten sposób różnicę kredytobiorcy. W przypadku, gdy w wyniku sprzedaży lokalu bank otrzyma mniejszą niż kredyt kwotę, nie może tymczasem domagać się od kredytobiorcy żadnej dopłaty.

W nowym prawie ustanowionym we Włoszech ma także znaleźć się zapis mówiący, że za wycenę zadłużonej nieruchomości ma być odpowiedzialny niezależny ekspert, a nad całą transakcją ma czuwać Narodowy Bank Włoski. W ostatnich latach we Włoszech wartość kredytów bardzo wzrosła, w 2013 roku ich wartość wynosiła 19 miliardów euro, a w roku 2015 sięgnęła już kwoty 49 miliardów euro.

Śladem USA

Podobne rozwiązanie zastosowano także w 13 stanach USA. W przypadku zaprzestania spłaty kredytu bank przejmuje nieruchomość będącą zabezpieczeniem, a gdy uzyskane środki nie pokrywają całości długu, wtedy instytucja finansowa musi zaabsorbować wynikłą w ten sposób stratę.

Dla kogo nowe rozwiązanie w Polsce?

Polscy kredytobiorcy nie mają możliwości przeniesienia własności nieruchomości na bank, by uzyskać zwolnienie z kredytu. Takie rozwiązanie zaproponował jednak prezydent Duda w projekcie ustawy o kredytach walutowych.

Projekt ustawy prezydenta zakłada, że w sytuacji, gdy strony kredytu nie mógłby dojść do porozumienia w kwestii restrukturyzacji zobowiązania, wtedy kredytobiorca miałby możliwość przeniesienia na bank nieruchomości przy jednoczesnym zwolnieniu z kredytu. Tego typu rozwiązanie miałoby być dostępne dla następujących konsumentów:

  • nie posiadali w ostatnich 12 miesiącach dochodów w walucie wystarczających na pokrycie raty kredytu,
  • spełnią warunek dotyczący stosunku wysokości raty do miesięcznego dochodu kredytobiorcy,
  • spełnią wymóg wzrostu wartości zadłużenia w złotych o co najmniej 30% w stosunku do wypłaconej pierwotnie kwoty.

Na co mogą liczyć polscy kredytobiorcy?

Dla polskich kredytobiorców zadłużonych w walucie obcej możliwość zaproponowana przez prezydenta byłaby szansą na wyrwanie się z długu. Obecnie, gdy bank wypowiada umowę kredytową i po sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne uzyskuje sumę niewystarczającą na pokrycie zadłużenia, żąda wówczas innych form spłaty z majątku osobistego kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny u pośrednika zmniejsza szanse na negocjacje?

Kredyt-hipoteczny-u-pośrednika-zmniejsza-szanse-na-negocjacje?

Pomoc profesjonalnego pośrednika w zaciągnięciu korzystnego kredytu hipotecznego może być nieoceniona. Jednak niektórzy konsumenci nie ufają firmom pośredniczącym i zastanawiają się, czy szukanie kredytu u pośrednika nie zmniejsza szansy na negocjacje z bankiem. A jak jest naprawdę?

Zanim trafimy do biura pośrednika, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nie musimy w ogóle płacić pośrednikowi za jego usługi. Tę kwestię zawsze bierze na siebie bank, który wypłaca prowizję pośrednikowi, gdy kredyt zostanie udzielony. Taki system z jednej strony sprawia, że biuro pośrednictwa mocno angażuje się w doprowadzenie procesu kredytowego do końca, ale z drugiej strony może budzić wątpliwość co do bezstronności. Najlepsi pośrednicy nie mogą sobie jednak pozwolić na to, żeby ryzykować swoją wiarygodność i prestiż. Czasami warto również odwiedzić kilku pośredników.

Negocjować samemu czy przez pośrednika?

Częste przekonanie jest takie, że jeśli jesteśmy stałymi klientami jakiegoś banku i mamy w nim rachunek osobisty, zostaniemy lepiej potraktowani i będziemy mieli szansę na wynegocjowanie lepszych warunków. Niestety w praktyce nie jest to takie oczywiste. Co prawda jesteśmy bardziej wiarygodnym klientem niż osoba „z ulicy”, ale nie zawsze nam to pomoże. Z reguły na bardziej korzystne warunki mogą liczyć tylko najlepsi klienci, z najgrubszym portfelem. Z reguły pozostali mogą liczyć najczęściej na standardową ofertę.

Inaczej sprawa wygląda, gdy w naszym imieniu kontaktuje się z bankiem pośrednik. Wtedy bank jest bardziej otwarty na negocjacje i może zaproponować lepsze warunki niż podczas wizyty klienta w oddziale. Wynika to również ze skali. Pośrednik dostarcza bankowi bardzo wielu klientów w ciągu miesiąca i ma lepszą pozycję negocjacyjną. Dlatego, jeśli chcemy uzyskać jak najlepsze warunki, powinniśmy zastanowić się nad pomocą pośrednika.

Jak wybierać pośrednika?

Zanim jednak zdecydujemy się zaciągnąć kredyt z pomocą pośrednika, warto go z rozwagą wybrać, poznać opinie na jego temat. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z profesjonalistą, zatem powinien znać odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania na temat kredytu hipotecznego. Pośrednik powinien także zbadać naszą zdolność kredytową w różnych bankach. Umowę kredytową warto czytać również w jego towarzystwie, by liczyć na wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii. Tak naprawdę pośrednik powinien przeprowadzić nas przez wszystkie etapy procesu kredytowego.

Prześwietlamy kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim: warto korzystać?

Prześwietlamy-kredyt-hipoteczny-w-PKO-Banku-Polskim:-warto-korzystać?

Analizujemy warunki kredytu mieszkaniowego w PKO Banku Polskim Własny Kąt Hipoteczny. Czy warto skorzystać z oferty? Przedstawiamy jej wady i zalety. 

Sztandarową oferta kredytu mieszkaniowego w PKO Banku Polskim jest Własny Kąt Hipoteczny. Jak wszystkie kredyty oferowane przez rozmaite instytucje finansowe, tak i ten przeznaczony jest dla klientów, którzy posiadają zdolność kredytową, w tym mogą udokumentować swoje dochody.

Na dowolny cel mieszkaniowy…

Środki pieniężne uzyskane z kredytu Własny Kąt Hipoteczny kredytobiorca może przeznaczyć na praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe, od budowy domu, po jego przebudowę, a także nabycie, remont, wykończenie mieszkania itd. To ewidentny plus tej oferty.

…i 25% na inne wydatki

Niewątpliwą zaletą tego kredytu jest fakt, iż  25% uzyskanej kwoty możemy przeznaczyć na dowolny cel, w tym na spłatę innych zobowiązań finansowych, takich jak raty czy spłatę karty kredytowej. Dodatkowy zastrzyk gotówki możemy również przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań wobec innych instytucji finansowych.

Z ubezpieczeniem taniej

Dodatkowym atutem kredytu Własny Kąt Hipoteczny jest fakt, iż możemy zdecydować się na przystąpienie do 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji. W ten sposób możemy wpłynąć bezpośrednio na obniżenie marży całego kredytu.

Koszt  takiego ubezpieczenia to 3,25% kwoty kredytu. Jedynym warunkiem, jaki stawia kredytodawca, jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Tego typu ubezpieczenie możemy zawrzeć w samym banku.

Prowizja i marża

Bank od udzielonego kredytu nie pobiera prowizji.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej i stałej, negocjowanej marży banku. Warto pamiętać, że wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej. O każdej zmianie w wysokości miesięcznego zobowiązania kredytobiorcy informuje bank w odrębnej korespondencji, która jest przesyłana najczęściej listownie na adres zamieszkania kredytobiorcy.

Zabezpieczenia

Tak jak przy każdym kredycie hipotecznym, tak i tu zabezpieczeniem jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości. Ponadto dodatkowym zabezpieczeniem jest przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wcześniejsza spłata

Jeżeli zdecydujemy się wcześniej całkowicie spłacić kredyt hipoteczny, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami, które wynoszą 2% od wpłacanej kwoty, jednak nie mniej niż 200 złotych. 

Komentarze